Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi, temel kimlik öğeleri olan amblem, logo, logotype ve kurumsal kimlik argümanlarının kullanımından başlayarak, tüm iletişim ortamları için görsel standartları ve düzenlemeleri içermektedir.

Scroll to top