Open post grafik-tasarim-nedir

Grafik Tasarım Nedir?

Grafik Tasarım Nedir? Grafik Tasarım, amacı, “doğru mesajı -> doğru şekilde -> doğru hedef kitleye ulaştırmak” olan sanattır. Kreatif ve sistematik bir plan dahilinde, imgeler, semboller ve hatta sözcüklerin kullanılmasıyla belirli hedeflere ulaşmak ve bir sorunu çözmeyi hedefler. Görsel iletişim ve çeşitli grafik öğeleri ve araçları kullanarak kavram ve fikirlerin estetik şekilde ifade edilmesini sağlar. Anlatılmayı...

Scroll to top